Prof. Dr. Özlem Durmaz

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı

Prof. Dr. Özlem Durmaz  İstanbul’da doğmuş, ilkokulu İstanbul, Ankara ve Napoli’de okuduktan sonra, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık sınavı sonrasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda aldığı eğitim sonucu 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmuştur..

Prof. Dr. Özlem Durmaz, 26 Ağustos 1997’ten itibaren İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nda çalışmaya başlamıştır. Uzman doktor olarak görev yaptığı bu dönemde “Çocuklarda kronik hepatit B infeksiyonu tedavisinde nükleozid analoglarının kullanımı sırasında polimeraz geni mutasyonları” konulu yan dal tez çalışmasını tamamlayarak 16 Nisan 2001 tarihinde pediyatrik gastroenteroloji yan dal uzmanı ünvanını kazanmıştır. Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’ndaki çalışmaları sırasında 1 ay süreyle Londra’da Kings College Hospital Hepatology Institute’da pediyatrik karaciğer transplantasyonu konusunda bilgi ve becerilerini arttırmış ve ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen pediyatrik karaciğer transplantasyonu hastalarının nakil öncesi takip, nakile hazırlık ve nakil sonrası izlemlerinde pediyatrik hepatolog olarak görev ve sorumluluk almıştır.

Prof. Dr. Özlem Durmaz, 28 Mart 2003 tarihinde YÖK’ün yaptığı doçentlik sınavına genel pediyatri alanından girerek doçentlik ünvanını almıştır. 10 Aralık 2009’da İstanbul Üniversitesi tarafından Profesörlük ünvanı verilen Prof. Dr. Özlem Durmaz, 2010 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Prof. Dr. Özlem Durmaz,  2002 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Pediyatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneğinin Hepatoloji komitesinde de diğer Avrupa ülkelerinden 6 meslektaşı ile birlikte 2008-2012 yılları arasında üye ve education representative (eğitim temsilcisi) olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı öğretim üyeliği görevini aktif olarak sürdürmektedir. Bunun yanı sıra 2009 yılında Şişli ve Ataşehir Memorial hastanelerinde Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Transplantasyon ve Beslenme Bölümünün  başlamasına ve gelişmesine öncülük etmiş ve 2016 yılına dek bu bölümde kadrolu uzman olarak hizmet verdikten sonra, 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren buradaki görevinden ayrılmıştır. Başlıca uzmanlık konuları, çocukluk çağı karaciğer hastalıkları ve karaciğer nakli, çocukluk çağı mide-barsak hastalıkları ve kolitler, pediyatrik endoskopi ve pediyatrik nutrisyondur.

Prof. Dr. Özlem Durmaz’ın yabancı dilde 47 makalesi ve uluslararası bilimsel kongrelerde 30 bildirisi, Türkçe 12 kitap bölümü, 18 makalesiyle birlikte toplam 150’nin üzerinde bilimsel yayını bulunmaktadır. Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (ITO), Milli Pediatri Derneği (MPD), Türk Pediatri Kurumu (TPK), Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (TÇGHBD), Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD), European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), International Pediatric Transplantation Association (IPTA), American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), The Transplantation Society (TTS), International Liver Transplantation Society (ILTS), Society of Pediatric Liver Transplantation (SPLIT), International Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, Transplant and Nutrition (IPGHTN) derneklerine üyedir. Çeşitli çalışmalarına verilmiş olan ulusal ve uluslararası ödüllerinin yanı sıra 2016 yılında Uluslararası Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji, Transplantasyon ve Nutrisyon Topluluğu Bilim Komitesi tarafından, M. A. Benninga, M. Kasahara, R.J. Sokol gibi Avrupa, Asya ve Amerika’dan 37 diğer bilim insanıyla birlikte, branşında dünya bilimine yaptığı katkılardan dolayı “International Life Time Achievement Award” ödülüne layık görülmüştür.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Özlem Durmaz  2 çocuk annesidir.

https://www.ozlemdurmaz.com.tr

Online Randevu Al