Prof. Dr. Fatih Altunrende

Üroloji Uzmanı 

Prof.Dr.Fatih Altunrende  tıp doktorluğu Diplomasını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında almış ve 2006 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur. Asistanlık yaptığı yıllarda The University of Tennessee, (Knoxville)' de Dr.Edward D.Kim yanında  Klinik Gözlemci olarak bulunmuştur. 

Asistanlık yıllarında özellikleüriner sistem taş hastalığı, prostat kanseri ve mesane kanseri üzerine yoğun çalışmaları olmuştur. The University of Tennesee' de prostat lazer cerrahileri başta olmak üzere yaklaşık 300 sayıda farklı vakayı aktif olarak gözlemleme ve deneyimleme imkanı bulmuştur.

Uzmanlık sonrasında Cleveland Clinic’ te robotik cerrahi üzerine eğitim ve araştırmalarda bulunmuştur.

Ürolojik kanserlerin Robotik ve Laparoskopik yöntemlerle tedavisi konusu deneyimli olduğu en önemli alanlardan biridir. Cleveland Clinicteki görevi sonrasında, Florence Nightingale grubunda (2010-2015) Robotik cerrahi konusunda yoğun çalışmalarda bulunmuştur.

2015 sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde Üroloji Şefi olarak çalışmıştır. Robotik cerrahideki bilgi ve birikimini yetiştirdiği asistan hekimlere aktararak tıpkı dünya standartlarındaki oldugu gibi Türkiye'nin de bu alandaki en iyi ekiplerini yetiştirmiş ve saglık sektörüne kazandırmıştır. 

Yaklaşık 3000'den fazla sayıda cerrahi vakayı bizzat başından sonuna kadar yönetmiştir. 

Her hastayı detaylı,bastan sona izleme ve takibi en önemli hassiyetlerinden olup , üriner sistem taş hastalığı,  kalite yaklaşımı standartlarındandır.

Haziran 2012’de doçentlik ünvanını aldıktan sonra 2018 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Özellikle üriner sistem taş hastalığı, bobrek ve prostat kanseri ameliyatlarındaki önemli tecrübesi nedeniyle  gerek Türkiye'de gerekse uluslararası cerrahi kongrelerinde robotik  cerrahi,  perkütan taş cerrahisi  konularında egitimleri ve konferanslara çağırılmıştır. 

Mart 2021 ’den itibaren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Şubat 2023 tarihinden itibaren robotik cerrahi uygulamalarını Acıbadem Hastaneleri'nde yapmaktadır.

Robotik Cerrahide ve Holep Prostat cerrahisinde Dünyadaki trendlerin  takibi ve bunların Türkiye'de uygulanması konusundaki aktif çalışmaları da halen devam etmektedir

https://www.fatihaltunrende.com

Online Randevu Al